Sql Kodları ANA SAYFA    İLETİŞİM    HAKKIMIZDA 

SQL Kullanımı Hakkında

SQL dili veritbanlarındaki tablolara bağlanıp veri eklemek, daha önceden eklenen verileri okumak ve veriler üzerinde işlem yapmak (güncelleme, silme) için kullanılan bir dildir. Sorgulama yapabilmek için öncelikli olarak veritabanımızda ez azından bir tablo olması gerekmektedir.  Birden fazla tablo da olabilir. Ancak ister bir tablo olsun isterse birden çok tablo olsun neticede üzerinde işlem yapmak istediğimiz tabloyu belirtmemiz gerekmektedir. Hangi tablo üzerinde çalışacağımız FROM ifadesi ile belirtiriz. Bu ifade SQL sorgulama dilinin temelidir ve hemen hemen bütün SQL sorgularında kullanılmaktadır. Hemen hemen dedik çünkü bazı sorgu ifadelerinde kullanılmaz. Mesela yeni bir veritabanı veya tablo oluştururken FROM ifadesi kullanılmaz.  FROM ifadesi sadece var olan verilerde sorgulama yaparken kullanılır.

Tek başına FROM ifadesi tabiki yetmez. FROM ile hangi tablo üzerinde işlem yapacağımız belirtiriz ancak ilgili tabloda ekleme işlemi mi, silme işlemi mi veya güncelleme işlemi mi yaptığımızı da belirtmemiz gerekmektedir. Bunun için belli başlı işlemler için hangi özel komutun kullanıldığını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Komut İşlemi
Select  Veritabanından verileri okumak için kullanılır.
Update  Veritabanındaki var olan bir kaydın bilgilerini güncellemede kullanılır. Örneğin yaşadığı şehir alanı İstanbul olanları Ankara'ya çeviremek gibi.
Delete  Veritabanındaki bir kaydı silme için kullanılır.
Insert Into  Veritabanına yeni bir kayıt eklemek için kullanılır.
Create Database  Yeni bir veritabanı oluşturmak için kullanılır.
Alter Database  Mevcut veritabanı özelliklerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Create Table  Veritabanına yeni bir tablo eklemek için kullanılır.
Alter Table  Mevcut tablo özelliklerinde işlem yapmak için kullanılır. Bu komut ile mevcut kayıtlar üzerinde işlem yapılmaz.
Drop Table  Veritabanı içindeki bir tabloyu silmek için kullanılır. Bu işlem ile ilgili tablodaki kayıtlar da silinir.


Örnek1:

Select * From Personel  (Personel tablosundaki bütün kayıtları çeker.)
Select Ad, Sehir From Personel (Personel tablosunda çok sayıda alan olabilir. Ancak bu komutla sadece Ad ve Sehir alanlarındaki kayıtları çekeriz.)

Yukarıdaki örnekte görüleceği üzere öncelikli olarak hangi işlemin yapılacağı belirtiliyor. Daha sonra ise hangi alanlar için yapılacağı belirtiliyor ve son olarak hangi tablo üzerinde yapılacağı belirtiliyor.

Örnak2:

Select * From Personel Where Sehir='İstanbul'
Select * From Personel Where Sehir='İstanbul' and Bolum='Bilgisayar'

Birinci önekte Personel tablosundan Sehir alanında İstanbul yazan kayıtlar seçilmektedir. Tabloda 100 tane kayıt olabilir. Ancak bunlardan 20 tanesinin Sehir alanında İstanbul yazıyorsa, yazılan bu komut ile sadece 20 tane kayıt seçilip ekrana yazdırılabilir. İkinci örnekte ise Perosnel tablosundaki kayıtlarda Sehir alaninda İstanbul yazan ve Bolum alanında Bilgisayar yazan kayitler seçilip ekrana yazdırılabilir.

Komutların detaylı kullanımları ile ilgili bilgileri sol taraftaki menüden seçerek görebilirsiniz. Bu bölümde temel olarak SQL yapısının nasıl işlediğini anlamanız yeterli olacaktır.

 

 


www.sqlkodlari.com - 2014
Telif hakları uyarısı: Sitedeki bilgiler izinsiz KOPYALANABİLİR. Çünkü bu bilgiler bilgisayar standartlarındandır ve bizim bulup ürettiğimiz şeyler değildir. Başka sitelerde de burada anlatılan açıklamalara rastlayabilirsiniz. Ancak ricamız buradan faydalı bir şeyler öğreniyorsanız, o zaman siteyi tavsiye edin ki başkaları da öğrensin.