Sql Kodları ANA SAYFA    İLETİŞİM    HAKKIMIZDA 

SQL WHERE Kullanımı

WHERE ifadesi tablodaki alanlarda okuma, güncelleme, silme gibi işlemleri yaparken belli kriterlere sahip kayıtlar üzerinde işlem yapmamızı sağlar. Where ifadesi belirtilmezse uygulanan komut bütün kayıtlar üzerinde geçerli olur. Mesela bir kaydı silmek istediğimiz zaman Where ifadesini kullanmazsak tablodaki bütün kaıtları silecektir.

Where Kullanım Biçimi

SELECT  alan_adi1,alan_adi2
FROM tablo_adi
WHERE alan_adi=sorgu_degeri

İlk bakışta kod biraz karışık görünebilir. Açıklayacak olursak;
SELECT ifadesi ile sorgunun bir seçme yani veritabanından okuma işlemi yapacağımız belirtmiş olduk. Sonrasında ise hangi alanlarda okuma yapacağımızı belirtiyoruz. Eğer silme işlemi yapacaksak select ifadesi yerine Delete ifadesi kullanılmalıdır.
FROM ifadesi ile veritabanı içindeki hangi tabloda işlem yapılacağı belirtiliyor.
WHERE ifadesi ile yapmak istediğimiz işlem (seçme, silme vs.) için gerekli parametreleri belirteceğimiz bölüm başlıyor.
Where ifadesinin hemen ardından hangi alandaki kritere göre işlem yapacaksan o alan adını yazıyoruz. sorgu_degeri ifadesi ile seçtiğimiz alandaki veri değerini giriyoruz.


Burada eşittir işareti yerine başka operatör işaretleride kullanılabilir. Mesele belli bir sayıdan büyük veya küçük olması durumlarına göre sorgulama yapılabilir. Veya iki tarih arası sorgulama yapılabilir. Aşağıdaki örneklerde detaylı olarak anlatılmıştır. Sayfanın sonunda eşittir dışındaki operatörleri ve ne işe yaradıkları tabloyu inceleyebilirsiniz.

Örnek Tablo Uygulaması:
Örnek olarak aşağıdaki gibi Personel isimli tablomuz olsun.

id Adi_soyadi Sehir Bolum Meslek_Kodu
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu 1234567
2 Ayhan ÇETİNKAYA Kocaeli İdari İşler Yöneticisi 2345678
3 Serkan ÖZGÜREL Erzincan Muhasebe 3456789
4 İlhan ÖZLÜ İstanbul Bİlgi İşlem Sorumlusu 2345678


Örnek1:

SELECT * FROM Personel WHERE Sehir='İstanbul'

Bu kod ile tablodaki Sehir alanında İstanbul bulunan kayıtları alır. Burada dikkat edilmesi gerek nokta Bolum alanı metinsel alan olduğu için eşittir işaretinden sonra aranmak istenen ifade tek tırnak işareti içinde yazılmıştır. Bazı veritabanı editör uygulamaları çift tırnak işareti kullanabilir.

Çıktısı:

id Adi_soyadi Sehir Bolum Meslek_Kodu
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu 1234567
4 İlhan ÖZLÜ İstanbul Bİlgi İşlem Sorumlusu 2345678Örnek2:

Delete  FROM Personel Where id=1

Bu örnekte Personel tabosundan silme işlemi yapılmaktadır. Normalde Select ifadesinden sonra hangi alanlarda işlem yapacağımızı belirtirdik. Ancak Delete komutu alanlarda işlem yapmaz ve direk olarak ilgili kaydı siler. Bu örnekte id alanında 1 yazan kaydın silinmesini belirttik. Genellikle kullanım kolaylığı açısından id alanları tabloda sayısal alan olarak işaretlenir. Sayısal alanlarda işlemler tırnak işareti olmadan yapılır. Aynı şekilde delete yerine select kullanarak kaydı seçtiğimizi varsaysak bile id alanı sayısal alan olduğu için tırnak işaretleri kullanılmaz.

Operatör işaretleri tablosu:

Operatör Açıklaması Kullanım Örneği Örnek Açıklaması
= Belirtilen değeri belirtilen adanda arar Where Bolum='Bilgisayar' Bolum alaninda Bilgisayar yazan kayıtları seçer
<> Belirtilen değer dışındaki kayıtları arar Where Bolum<>'Bilgisayar' Bolum alaninda Bilgisayar yazmayan kayıtları seçer.
> Belirtilen değerden büyük kayıtları arar. Where Maas>1000 Maaşı 1000 TL nin üstünde olanları seçer. (1001 TL ve yukarısı)
>= Belirtilen değere eşit ve büyük olanları arar. Where Maas>=1000 Maaşı 1000 TL ve üstünde olanları seçer. (1000 TL ve üstü)
< Belitilen değerden küçük olanları arar Where Maas<750 Maaşı 750 TL nin altında olanları seçer. (749 TL ve altı)
<= Belirtilen değere eşit ve küçük olanları arar Whee Maas<=750 Maaşı 750 TL ve altında olanları seçer. (750 TL ve altı)
Between Belli bir aralıkta olan değerleri arar Where Maas Between 750 and 1000 Maaşı 750 TL ile 1000 TL arasında olanları seçer.
Like Birkaç karakteri bilinen kayıtları arar Where Sehir Like 'S%' Sehir alanında S ile başlayan kayıtları seçer.
In Birden fazla değerleri tek alanda arar. Where Sehir in ('İstanbul','Ankara') Sehir alanında İstanbul ve Ankara yazan kayıtları seçer.

Not: Between, Like ve IN operatörlerinin kullanımını detaylı olarak konu başlıklarında incelenmiştir.

 

 


www.sqlkodlari.com - 2014
Telif hakları uyarısı: Sitedeki bilgiler izinsiz KOPYALANABİLİR. Çünkü bu bilgiler bilgisayar standartlarındandır ve bizim bulup ürettiğimiz şeyler değildir. Başka sitelerde de burada anlatılan açıklamalara rastlayabilirsiniz. Ancak ricamız buradan faydalı bir şeyler öğreniyorsanız, o zaman siteyi tavsiye edin ki başkaları da öğrensin.