Sql Kodları ANA SAYFA    İLETİŞİM    HAKKIMIZDA 

SQL SELECT TOP Kullanımı

SELECT ifadesi veritbanından verileri okumak için kullanılır. Select ifadesi tek başına kullanıldığında veritabanındaki tablo üzerinde bulunan bütün verileri seçer. Ancak binlerce hatta on binlerce kaydın olduğu bir tablodan bütün verileri çekmek veritabanını zorlayacak ve uygulamanın kitlenmesine neden olacaktır. Bunun yerine SELECT TOP ilee belirtilen kadar kayıt seçilir. Select Top ifadesi ile kayıt adedi veya yüzdesi belirtildikten sonra alan adları mutlaka yazılmalıdır. Yazılan alan adlarındaki kayıtlar ekrana gelir. * işareti konulursa bütün alanlar seçilir.

NOT: SELECT TOP ifadesi her veritabanında desteklenmez. Faklı veritabanlarında aynı işi yapan başka ifadeler kullanılır.

Select Top SQL SERVER ve ACCESS Veritabanlarında Kullanım Biçimi
Eğer sadece ilk bir kaç kaydı seçecek isek SELECT TOP ifadesinden sonra seçeceğimiz kayıt adedini belirtiriz.

SELECT TOP kayit_adedi   alan_adi1,alan_adi2,...
FROM tablo_adi

Eğer bütün kayıtlar içinden yüzdesel olarak seçim yapacaksakz.

SELECT TOP yuzde_degeri PERCENT alan_adi1, alan_adi2,...
FROM tablo_adi


Örnek Tablo Uygulaması:
Örnek olarak aşağıdaki gibi Personel isimli tablomuz olsun.

id Adi_soyadi Sehir Bolum Sicil No
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu 1234567
2 Ayhan ÇETİNKAYA Kocaeli İdari İşler Yöneticisi 2345678
3 Serkan ÖZGÜREL Erzincan Bilgi İşlem Sorumlusu 3456789
4 İlhan ÖZLÜ İstanbul Muhasebe 7677667


Örnek1:

SELECT TOP 2 Adi_soyadi, Sehir FROM Personel 

Bu kod ile tablodaki Adi_soyadi ve Sehir alanlarındaki kayıtlardan sadece ilk iki tanesi seçilir.

Çıktısı:

Adi_soyadi Sehir
Salih ESKİOĞLU İstanbul
Ayhan ÇETİNKAYA Kocaeli


Örnek2:

SELECT TOP 25 Percent * FROM Personel

Bu örnekte Personel tabosunda bütün alanlar seçilmektedir. Ancak bütün kayıtlardan sadece yüzde 25'i seçilmiştir. Tablomuzda toplam 4 kayıt olduğu için bu kod ile sadece 1 kayıt seçilmiş olur.

Çıktısı:

id Adi_soyadi Sehir Bolum Sicil No
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu 1234567

Select Top MySQL ve ORACLE Veritabanlarında Kullanım Biçimi

MySQL Kullanım Biçimi: MySQL veritabanlarında ilgili seçim LIMIT ifadesi ile gerçekleştirilmektedir.

SELECT alan_adi1,alan_adi2,...
FROM tablo_adi
LIMIT kayit_adedi

Oracle Kullanım Biçimi: ORACLE veritabanlarında WHERE ROWNUM ifadesi ile birlikte kullanılır.

SELECT alan_adi1,alan_adi2,...
FROM tablo_adi
WHERE ROWNUM <= kayit_adedi

Örnek3:
SELECT Adi_soyadi FROM Pesonel LIMIT 3

Bu örnekte sadece Adi_soyadi alanındaki ilk 3 kayıt seçilmketedir.

Çıktısı:

Adi_soyadi
Salih ESKİOĞLU
Ayhan ÇETİNKAYA
Serkan ÖZGÜREL

Örnek4:
SELECT Bolum FROM Pesonel WHERE ROWNUM <= 3

Bu örnekte sadece Bolum alanındaki ilk 3 kayıt seçilmketedir.

Çıktısı:

Bolum
Bilgi İşlem Sorumlusu
İdari İşler Yöneticisi
Bilgi İşlem Sorumlusu

 

 


www.sqlkodlari.com - 2014
Telif hakları uyarısı: Sitedeki bilgiler izinsiz KOPYALANABİLİR. Çünkü bu bilgiler bilgisayar standartlarındandır ve bizim bulup ürettiğimiz şeyler değildir. Başka sitelerde de burada anlatılan açıklamalara rastlayabilirsiniz. Ancak ricamız buradan faydalı bir şeyler öğreniyorsanız, o zaman siteyi tavsiye edin ki başkaları da öğrensin.