Sql Kodları ANA SAYFA    İLETİŞİM    HAKKIMIZDA 

SQL BETWEEN Kullanımı

Between operatörü ile bir alanda belirtilen aralıktaki değerleri aramak için kullanılır.

BETWEEN Kullanım Biçimi

SELECT alan_ad(lari)
FROM tablo_adi
WHERE sorgulanacak_alan_adi BETWEEN aranacak_deger1 AND aranacak_deger2

BETWEEN bir operatördür ve WHERE ile kullanılır.


Örnek Tablo Uygulaması:

Örnek olarak aşağıdaki gibi Personel isimli tablomuz olsun.

id Adi_soyadi Sehir Bolum Maas
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu 900
2 Ayhan ÇETİNKAYA Kocaeli İdari İşler Yöneticisi 1300
3 Serkan ÖZGÜREL Erzincan Finans Yöneticisi 1250
4 İlhan ÖZLÜ İstanbul Muhasebe 1500


Örnek1:

SELECT *
FROM Personel 
WHERE Maas BETWEEN 1000 AND 1300

Bu kod ile Maaşı 1000 ile 1300 arasında olan kayıtlar seçilir. Burada dikkat ediliceği üzer Maas alanı rakamsal bir alan olduğu için 1000 ve 1300 degerleri tırnak işareti kullanılmadan yazılmıştır.

Çıktısı:

id Adi_soyadi Sehir Bolum Maas
2 Ayhan ÇETİNKAYA Kocaeli İdari İşler Yöneticisi 1300
3 Serkan ÖZGÜREL Erzincan Finans Yöneticisi 1250

Örnek2:

SELECT Adi_soyadi, Sehir
FROM Personel 
WHERE Sehir BETWEEN 'A' AND 'K'

Bu kod ile Sehir alanındaki kayıtlardan A ile K harfi arasındaki harflerden herhangi bir harf ile başlayan kayıtlar seçilmektedir. Burada dikkat ediliceği üzer Bolum alanı metinsel bir alan olduğu için aranacak  degerler tırnak işareti kullanılarak yazılmıştır.

Çıktısı:

Adi_soyadi Sehir
Ayhan ÇETİNKAYA Kocaeli
Serkan ÖZGÜREL Erzincan

Örnek3:

SELECT Adi_soyadi, Sehir
FROM Personel 
WHERE Sehir NOT BETWEEN 'A' AND 'K'

Bu kod ile Sehir alanındaki kayıtlardan A ile K harfi arasındaki harflerden herhangi bir harf ile başlamayan kayıtlar seçilmektedir. NOT kelimesi yapılan işlemin olumsuz yani şartlara uymayan halini işler.

Çıktısı:

Adi_soyadi Sehir
Salih ESKİOĞLU İstanbul
İlhan ÖZLÜ İstanbul

 

 


www.sqlkodlari.com - 2014
Telif hakları uyarısı: Sitedeki bilgiler izinsiz KOPYALANABİLİR. Çünkü bu bilgiler bilgisayar standartlarındandır ve bizim bulup ürettiğimiz şeyler değildir. Başka sitelerde de burada anlatılan açıklamalara rastlayabilirsiniz. Ancak ricamız buradan faydalı bir şeyler öğreniyorsanız, o zaman siteyi tavsiye edin ki başkaları da öğrensin.