Sql Kodları ANA SAYFA    İLETİŞİM    HAKKIMIZDA 

SQL AS Alias Kullanımı

AS ifedesi ile uzun ve kullanımı zor olan tablo veya alan adlarına geçici olarak kısa isimler vererek bunları kodlamalarımızda kullanabiliriz. Böylece mevcut tablo yapımız bozmadan anlık olarak belirlediğimiz isimleri kullanabiliriz. Verilecek olan geçici ad eğer boşluk içeriyorsa köşeli parantez içinde yazılır. Tablodaki alan adlarında Türkçe karakter kullanımına izin verilmemektedir. Bu tip durumlarda AS ifadesi ile geçici bir isim verip yazdığımız uygulamada kullanabiliriz.

AS İfadesinin Alan Adlarında Kullanım Biçimi

SELECT alan_adi AS gecici_ad
FROM tablo_adi

AS İfadesinin Tablo adlarında Kullanım Biçimi

SELECT alan_adi
FROM tablo_adi AS gecici_adÖrnek Tablo Uygulaması:

Birinci Tablomuz:
Örnek olarak aşağıdaki gibi Personel_Bilgileri isimli tablomuz olsun.

id Adi_soyadi Yasadigi_sehir Bolum_adi Meslek_Kodu
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu 1234567
2 Ayhan ÇETİNKAYA İzmit İdari İşler Yöneticisi 2345678
3 Serkan ÖZGÜREL İzmir Finans Yöneticisi 3456789
4 İlhan ÖZLÜ İstanbul Muhasebe 7765677

İkinci Tablomuz: Örnek olarak aşağıdaki gibi Detay_Bilgileri isimli tablomuz olsun.

id Satilan_urun Satis_fiyati
1 Buzdolabi 1000
1 Çamaşır Makinesi 900
4 Buzdolabı 1100
4 Televizyon 1800


Örnek1:

SELECT Adi_Soyadi AS isim, Yasadigi_sehir AS memleket
FROM Personel_bilgileri 

Bu örnekte Adi_soyadi ve Yasadigi_sehir alaları için AS ifadesi ile geçici bir ad verilmiş olnur.

Çıktısı:

isim memleket
Salih ESKİOĞLU İstanbul
Ayhan ÇETİNKAYA İzmit
Serkan ÖZGÜREL İzmir
İlhan ÖZLÜ İstanbulÖrnek2:

SELECT Adi_Soyadi AS isim, Yasadigi_sehir AS [Yaşadığı Şehir]
FROM Personel_bilgileri
WHERE [Yaşadığı Şehir]= 'İstanbul'

Bu kodda görüleceği üzere Yasadigi_sehir alanı için tanımlanan geçici ad WHERE ifadesinden sonra kullanılmaktadır. Artık sorgunun geri kalan kısımlarında [Yaşadığı Şehir] olarak kullanılabilir. Verilen geçici adda boşluk olduğu için köşeli parantez içinde yazılmalıdır.

Çıktısı:

isim Yaşadığı Şehir
Salih ESKİOĞLU İstanbul
İlhan ÖZLÜ İstanbul


Örnek3:

SELECT personel.id, personeladi_soyadi AS isim, satislar.satilan_urun AS [Ürün], satislar.satis_fiyati AS [Satış Fiyatı]
FROM Personel_bilgileri AS personel, Detay_bilgileri AS satislar
WHERE personel.id=satislar.id

İlk bakışta oldukça karışık bir kod olarak görünebilir. Burad iki tane tablo bir arada kullanılmıştır. İnceleyecek olursak;

FROM ifadesinden sonra Personel_bilgileri isimli tablonun adı kısaltılarak personel yapılmış. Aynı şekilde Detay_bilgileri tablosu ise satislar olarak adlandırılmış.
SELECT ifadesinden sonra, iki tane tablo kullanıldığı için alanadları yazılırken hangi tablodan olduğu belirtilmek zorundadır. İşte burada tabloya verilen kısa ad kullanılabilir.
WHERE ifadesi ile sorgu sonucu ortaya çıkan verilerde iki tablodaki id alanları eşit olan kayıtları seçerek hangi personelin hangi ürünü sattığı öğrenilebilir.

Çıktısı:

id isim Ürün Satış Fiyatı
1 Salih ESKİOĞLU Buzdolabi 1000
1 Salih ESKİOĞLU Çamaşır Makinesi 900
4 İlhan ÖZLÜ Buzdolabı 1100
4 İlhan ÖZLÜ Televizyon 1800

 

 


www.sqlkodlari.com - 2014
Telif hakları uyarısı: Sitedeki bilgiler izinsiz KOPYALANABİLİR. Çünkü bu bilgiler bilgisayar standartlarındandır ve bizim bulup ürettiğimiz şeyler değildir. Başka sitelerde de burada anlatılan açıklamalara rastlayabilirsiniz. Ancak ricamız buradan faydalı bir şeyler öğreniyorsanız, o zaman siteyi tavsiye edin ki başkaları da öğrensin.