Sql Kodları ANA SAYFA    İLETİŞİM    HAKKIMIZDA 

SQL LEFT JOIN Kullanımı

LEFT JOIN ile iki adet tablomuzdaki kayıtları belli bir kritere göre birleştirebiliriz. Burada asıl olan birinci tablodaki kayıtlardır. İkinci tablodan sadece birinci tabloda olan kayıtlar alınır. İkinci tabloda olupta birinci tabloda olmayan alanların değeri boş (NULL) olarak gelecektir


LEFT JOIN Kullanım Biçimi

SELECT alan_ad(lari)
FROM tablo1 LEFT JOIN tablo2
ON tablo1.alan_adi=tablo2.alan_adi

veya
SELECT alan_ad(lari)
FROM tablo1 LEFT OUTER JOIN tablo2
ON tablo1.alan_adi=tablo2.alan_adi

NOT: LEFT JOIN aynı zamanda LEFT OUTER JOIN olarak da kullanılabilir.
Burada görüleceği üzere From ifadesi ile birinci tablomuzu ve ardından LEFT JOIN (veya LEFT OUTER JOIN) ile ikinci tablomuzu belirtmiş oluyoruz. ON ile hangi alanların eşitleneceği gösterilmektedir. Birinci tabloda ki bütün kayıtlar seçilir. Buna karşılık eşitlenen alanlara bakılarak ikinci tablodan sadece birinci tabloda olan kayıtlar seçilir. Mesela id_no alanına göre eşitleme yapılırsa birinci tabloda id_no alanında 1,2,3,4,5,6,7 kayıtları ve ikinci tabloda id_no alanında 3,4,9,10,11,15 kayıtları varsa; birinci tablodaki bütün kayıtlar alınırken ikinci tablodan sadece birinci tablodakine eşit olan kayıtlar alınır. Yani ikinci tablodan sadece 3 ve 4 id nolu kayıtlar alınır.
Örnek Tablo Uygulaması:

Örnek olarak aşağıdaki gibi Müşteriler isimli tablomuz olsun.

id Adi_soyadi
1 Salih ESKİOĞLU
2 Ayhan ÇETİNKAYA
3 Serkan ÖZGÜREL
4 İlhan ÖZLÜ

İkinci tablomuz olan Satışlar ise aşağıdaki gibi olsun.

id Satilan_mal Satis_fiyati
1 Buzdolabi 1200
2 LCD TV 1800
5 LCD TV 1750
8 Çamaşır Makinesi 950


Örnek1:

SELECT *
FROM Mutseriler LEFT JOIN Satislar
ON Musteriler.id=Satislar.id

Bu kodda iki tablodaki id alanları eşitlenmiş. Birinci tablodan bütün kayıtlar alınacaktır. İkinci tablodan ise id alanında sadece 1 ve 2 yazan kayıtlar alınacaktır. id alanında 5 ve 8 yazan kayıtlar dikkate alınmayacaktır. Çünkü birinci tabloda 5 ve 8 id numarasına sahip kayıt bulunmamaktadır.

Çıktısı:

id Adi_soyadi Satilan_mal Satis_fiyati
1 Salih ESKİOĞLU Buzdolabı 1200
2 Ayhan ÇETİNKAYA LCD TV 1800
3 Serkan ÖZGÜREL    
4 İlhan ÖZLÜ    

Örnek2:

SELECT Adi_soyadi, Satilan_mal
FROM Musteriler LEFT JOIN Satislar
ON Musteriler.id=Satislar.id

Bu kod ile sadece adı soyadı ve satılan mal alanları seçilmiş. Gene aynı şekilde id alanları eşit olan kayıtlar işleme alınmış. Çıktıya dikkat edilirse id alanı çıktı alanları arasında yoktur. Çünkü select ile ilgili alan belirtilmemiştir.

Çıktısı:

Adi_soyadi Satilan_mal
Salih ESKİOĞLU Buzdolabı
Ayhan ÇETİNKAYA LCD TV
Serkan ÖZGÜREL  
İlhan ÖZLÜ  

Örnek3:

SELECT Adi_soyadi, Satilan_mal, musteriler.id AS id_no
FROM Musteriler LEFT JOIN Satislar
ON Musteriler.id=Satislar.id
ORDER BY id_no ASC

Bu kodda Select ifadesinden sonra musteri tablosundaki id alanı AS ifadesi ile özel tanım olarak belirtilmiştir. Yani SQL kodu içerisinde müşteri tablosunun id alanı kısaca id_no olarak kullanılacaktır. AS için detaylı kullanım bilgisine buradan ulaşabilirsiniz. ORDER BY ile seçilen kayıtlar id numarasına küçükten büyüğe sıralanmıştır.

Çıktısı:

id_no Adi_soyadi Sehir
1 Salih ESKİOĞLU Buzdolabı
2 Ayhan ÇETİNKAYA LCD TV
3 Serkan ÖZGÜREL  
4 İlhan ÖZLÜ  

 

 


www.sqlkodlari.com - 2014
Telif hakları uyarısı: Sitedeki bilgiler izinsiz KOPYALANABİLİR. Çünkü bu bilgiler bilgisayar standartlarındandır ve bizim bulup ürettiğimiz şeyler değildir. Başka sitelerde de burada anlatılan açıklamalara rastlayabilirsiniz. Ancak ricamız buradan faydalı bir şeyler öğreniyorsanız, o zaman siteyi tavsiye edin ki başkaları da öğrensin.