Sql Kodları ANA SAYFA    İLETİŞİM    HAKKIMIZDA 

SQL RIGHT JOIN Kullanımı

RIGHT JOIN ile iki adet tablomuzdaki kayıtları belli bir kritere göre birleştirebiliriz. Burada asıl olan ikinci tablodaki kayıtlardır. Birinci tablodan sadece ikinci tabloda olan kayıtlar alınır. Birinci tabloda olupta ikinci tabloda olmayan alanların değeri boş (NULL) olarak gelecektir

RIGHT JOIN kullanımı JOIN yapıları içerisinde en az kullanılanıdır. RIGHT JOIN yerine tabloların yerini değiştirip LEFT JOIN kullanımı daha yaygındır.

RIGHT JOIN Kullanım Biçimi

SELECT alan_ad(lari)
FROM tablo1 RIGHT JOIN tablo2
ON tablo1.alan_adi=tablo2.alan_adi

veya
SELECT alan_ad(lari)
FROM tablo1 OUTER JOIN tablo2
ON tablo1.alan_adi=tablo2.alan_adi

NOT: RIGHT JOIN yerine OUTER JOIN de kullanılabilir.

Burada görüleceği üzere From ifadesi ile birinci tablomuzu ve ardından RIGHT JOIN (veya OUTER JOIN) ile ikinci tablomuzu yani asıl kayıtların baz alınacağı tablomuzu belirtmiş oluyoruz. ON ile hangi alanların eşitleneceği gösterilmektedir. İkinci tabloda ki bütün kayıtlar seçilir. Buna karşılık eşitlenen alanlara bakılarak birinci tablodan sadece ikinci tabloda olan kayıtlar seçilir. Mesela id_no alanına göre eşitleme yapılırsa ikinci tabloda id_no alanında 3,4,9,10,11,15 kayıtları ve birinci tabloda id_no alanında 1,2,3,4,5,6,7 kayıtları varsa; ikinci tablodaki bütün kayıtlar alınırken (kurala göre ikinci tablo asıl tablomuzdur) birinci tablodan sadece ikinci tablodakine eşit olan kayıtlar alınır. Yani birinci tablodan sadece 3 ve 4 id nolu kayıtlar alınır.
Örnek Tablo Uygulaması:

Örnek olarak aşağıdaki gibi Personel isimli tablomuz olsun.

id

Adi_soyadi

Departman_id

1

Salih ESKİOĞLU

2

2

Ayhan ÇETİNKAYA

 

3

Serkan ÖZGÜREL

4

4

İlhan ÖZLÜ

1


İkinci tablomuz ise Departmanlar tablosu olsun.
 

id

Departman_ad

1

Muhasebe

2

Bilgi İşlem

3

Satış

4

Pazarlama

 
Örnek:

SELECT *
FROM Personel RIGHT JOIN Departmanlar
ON personel.departman_id=departmanlar.id

Personel tablosunda her personelin çalıştığı departman id olarak belirtilmiş. Bu kod ile hangi departmanda hangi personelin çalıştığı bilgisi alınacaktır.

Çıktısı:

id

Adi_soyadi

Departman_id

id

Departman_ad

4

İlhan ÖZLÜ

1

1

Muhasebe

1

Salih ESKİOĞLU

2

2

Bilgi İşlem

 

 

 

3

Satış

3

Serkan ÖZGÜREL

4

4

Pazarlama

 

 


www.sqlkodlari.com - 2014
Telif hakları uyarısı: Sitedeki bilgiler izinsiz KOPYALANABİLİR. Çünkü bu bilgiler bilgisayar standartlarındandır ve bizim bulup ürettiğimiz şeyler değildir. Başka sitelerde de burada anlatılan açıklamalara rastlayabilirsiniz. Ancak ricamız buradan faydalı bir şeyler öğreniyorsanız, o zaman siteyi tavsiye edin ki başkaları da öğrensin.