Sql Kodları ANA SAYFA    İLETİŞİM    HAKKIMIZDA 

SQL CHECK Kullanımı

CHECK ile bir alana girilebilecek değerleri sınırlayabiliriz. Mesela tablomuzda YAŞ bir alanı "int" tipinde yani sayısal alan olarak belirlemiş olabiliriz. Ancak bu alan negatif sayı girilmesi anlamsız olacağı için CHECK yapısını kullanarak negatif giriş yapılmasını engelleyebiliriz.


- Tablo Oluştururken CHECK Tanımlama Örneği

SQL Server / Oracle / MS Acess ortamlarında kullanım biçimine örnek:

CREATE TABLE Personel
(
id int,
Adi varchar(20) ,
Yas int CHECK (Yas>0)
)

MySQL ortamında kullanım biçimine örnek:

CREATE TABLE Personel
(
id int,
Adi varchar(20) ,
Yas int,
CHECK (Yas>0)

)

MySQL veritabanında tanımlama yapılırken en son satıra CHECK ifadesi yazılıp hemen yanına şartımızı yazarız. Diğer veritabanlarında ise ilgili alanın tipi tanımlandıktan sonra hemen yanına CHECK ifadesini ve şartını yazarız. Eğer "id" alanına 100 den büyük rakamların girilmesini sağlayacak bir tanımlama yapılacak olsaydı o zaman  id int CHECK (id>100)  yazmamız gerekirdi. Böylece id alanına girilecek olan değerin 100 'den büyük olacağını belirtmiş olurduk.

Eğer birden fazla alan kontrol edilecek ise MySQL 'de olduğu gibi alan tanımlarının sonuna CONSTRAINT ile tanımlama yaparak yazmamız gerekirdi. Mesela id alanına 100 'den büyük değer girilirken sehir alanına da sadece İstanbul girilmesini istersek o zaman son satıra CONSTRAINT kontrol CHECK (id>100 AND sehir='İstanbul') yazmamız gerekirdi.

 

- Var olan Tabloya CHECK Tanımlama Örneği

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access ortamlarında kullanım biçimine örnek:

ALTER TABLE Personel
ADD CONSTRAIN kontrol
CHECK (yas>0)

 

- FOREIGN KEY Kaldırma Örneği

MySQL ortamlarında FOREIGN KEY yapısını kaldırmak:

ALTER TABLE Personel
DROP  CHECK kontrol

SQL Server / Oracle / MS Access ortamlarında FOREIGN KEY yapısını kaldırmak:

ALTER TABLE Personel
DROP  CONSTRAINT kontrol

Görüldüğü üzere MySQL veritabanından kaldırma işlemi sırasında CHECK ifadesi kullanılırken, diğer veritabanlarında CONSTRAINT ifadesi kullanılıyor. Ama her iki biçimdede sonuna, oluştururken verdiğimiz ismi yazmamız gerekiyor.

 

 


www.sqlkodlari.com - 2014
Telif hakları uyarısı: Sitedeki bilgiler izinsiz KOPYALANABİLİR. Çünkü bu bilgiler bilgisayar standartlarındandır ve bizim bulup ürettiğimiz şeyler değildir. Başka sitelerde de burada anlatılan açıklamalara rastlayabilirsiniz. Ancak ricamız buradan faydalı bir şeyler öğreniyorsanız, o zaman siteyi tavsiye edin ki başkaları da öğrensin.