Sql Kodları ANA SAYFA    İLETİŞİM    HAKKIMIZDA 

SQL DATE_FORMAT() Kullanımı

Bu fornsiyon ile MySQL veritabanlarındaki tarih alanını farklı biçimlerde ekrana yazdırmak mümkündür. Bu fornksiyon SQL Server veritabanlarında çalışmaz. SQL Server veritabanlarında CONVERT() fonksiyonu çalışmaktadır.


Kullanım Biçimi

SELECT  DATE_FORMAT(tarih_alani, gosterim_formati)
FROM tablo_adi

Yukarıda belirttiğimiz gibi DATE_FORMAT ile bir tarih verisi girmemiz gerekir. Bu veri veritabanından gelebileceği gibi tarih fonksiyonlarından da faydalanabiliriz.
Gösterim formatları aşağıdaki gibidir.

Gösterim Biçimi Açıklaması
%a Kısa günün adı (Örnek: Wed, Fri)
%b Kısa ay adı (Örnek: Feb, Jun, Jul)
%c Sayısal olarak ay gösterimi
%D İngilizce son eklerle birlikte ayın günü (Ör: 1st , 2nd ,3rd , 4th)
%d Ayın günü çüft hane olarak numarasını verir (00-31)
%e Ayın günü tek hane olarak numarasını verir (0-31)
%f Mikrosaniye
%H Çift hane Saat (00-23)
%h Çift hane Saat (01-12)
%i Dakika (00-59)
%j Yılın kaçıncı günü olduğunu verir (001-366)
%k Tek hane Saat (0-23)
%l Tek hane Saat (1-12)
%M Ayın adı (Örnek: February,April)
%m Sayısal olarak Ay (00-12)
%p AM veya PM
%r Zaman, 12-saat (hh:mm:ss AM veya PM)
%S Saniye (00-59)
%s Saniye (00-59)
%T Zaman, 24-saat (hh:mm:ss)
%U Yılın hangi haftası olduğunu verir (00-53) Pazar haftanın ilk günü olarak alınır.
%u Yılın hangi haftası olduğunu verir (00-53) Pazartesi haftanın ilk günü olarak alınır.
%W Günün adını verir (Örnek: Friday)
%w Sayısal olarak haftanın günü verir. 0 'dan başlar. (0=Sunday, 6=Saturday)
%Y Dört basamaklı Yıl
%y İki basamaklı Yıl

Örnek 1:
DATE_FORMAT(NOW(),'%b %d %Y %h:%i %p')
DATE_FORMAT(NOW(),'%m-%d-%Y')
DATE_FORMAT(NOW(),'%d %b %y')
DATE_FORMAT(NOW(),'%d %b %Y %T:%f')

Çıktısı:
Nov 04 2014 11:45 PM
11-04-2014
04 Nov 14
04 Nov 2014 11:45:34:243

Örnek 2:
Aşağıdaki gibi tablomuz olsun

id ad_soyad dogum_tarihi
1 Salih ESKİOĞLU  1980-01-19
2 İlhan ÖZLÜ  1979-05-01


Select ad_soyad, DATE_FORMAT(dogum_tar,'%d %b %y') AS [Doğum Tarihi] From Personel

Çıktısı:

ad_soyad Doğum Tarihi
Salih ESKİOĞLU  19 Jan 1980
İlhan ÖZLÜ  01 May 1979


Burada ki örneği incelediğimiz zaman veritabanında ki Perspnel tablosunda dogum_tar alanında bilgiler YYYY-MM-DD şeklinde tutulmaktadır. İlgili alana biçim değişimi uygulanarak hem görsellik hem de okuma kolaylığı sağlanmış olunuyor. Dikkat edecek olursanız AS ifadesinden sonra köşeli parantezli yazım kullanılmıştır. Köşeli parantezli yapıda belirteceğimiz görüntü adı için boşluk ve Türkçe karakter kullanabiliriz.

 

 


www.sqlkodlari.com - 2014
Telif hakları uyarısı: Sitedeki bilgiler izinsiz KOPYALANABİLİR. Çünkü bu bilgiler bilgisayar standartlarındandır ve bizim bulup ürettiğimiz şeyler değildir. Başka sitelerde de burada anlatılan açıklamalara rastlayabilirsiniz. Ancak ricamız buradan faydalı bir şeyler öğreniyorsanız, o zaman siteyi tavsiye edin ki başkaları da öğrensin.