Sql Kodları ANA SAYFA    İLETİŞİM    HAKKIMIZDA 

SQL FIRST() Kullanımı

FIRST() fonksiyonu belirtilen alandaki ilk kayıt değerini verir. Bu fonksiyon sadece MS Access veritabanlarında çalışmaktadır. Diğer veritabanlarında ilk kayda ulaşmak için faklı sql kodları kullanılmaktadır. 

FIRST() Kullanım Biçimi

SELECT FIRST(alan_adi)
FROM tablo

SQL Server Veritabanlarında ilk kaydı bulma:

SELECT TOP 1 alan_adi
FROM tablo

MySQL Veritabanlarında ilk kaydı bulma:

SELECT alan_adi
FROM tablo
LIMIT 1

ORACLE  Veritabanlarında ilk kaydı bulma:

SELECT alan_adi
FROM tablo
WHERE ROWNUM <= 1

Aşağıdaki gibi Urunler tablomuz olsun

id Urun_adi
1 Buzdolabı
2 LCD TV
3 Çamaşır Makinesi
4 Çamaşır Makinesi

Örnek1:

SELECT FIRST(Urun_adi)
FROM Urunler

Çıktısı:

Expr1000
Buzdolabi

Burada görüldüğü üzere alan adı Expr1000 olarak görünmekedir. Aşağıdaki örnekte bu ismi daha anlamlı hale nasıl getirildiğini görebilirsiniz.

Örnek2:

SELECT FIRST(Urun_adi) AS Birinci_Kayit
FROM Urunler

Çıktısı:

Birinci_Kayit
Buzdolabı

Burada AS ile ilgili alanın adı daha anlamlı bir hale getirilmiştir.

Örnek3:

SELECT TOP 1 Urun_adi
FROM Urunler

Çıktısı:

Urun_adi
Buzdoalbi

SELECT TOP 1 ile SQL Server veritabanlarında ilk kaydı bulabiliriz. Dikkat edileceği üzere alan adı Expr1000 değil, direk olarak veritabanındaki isimle geldi.

Örnek4:

SELECT FIRST(id) AS Birinci_Kayit_id
FROM Urunler
WHERE Urun_adi='Çamaşır Makinesi'

Çıktısı:

Birinci_Kayit_id
3

Bu örnekte WHERE ile Urun_adi alanında Çamaşır Makinesi yazan kayıtlar seçilmiştir. Seçili olan bu kayıtlardan birinci olanın id alanındaki değer alınır.

Örnek5:

SELECT FIRST(Urun_adi) AS Sirali_ilk_urun
FROM Urunler
ORDER BY Urun_adi DESC

Çıktısı:

Sirali_ilk_urun
LCD TV

Tablomuzdaki kayıtları Urun_adi alanına göre DESC kullanılarak büyükten küçüğe sıralayarak dizdiğimiz zaman ilk kayıt değişmektedir.

 

 


www.sqlkodlari.com - 2014
Telif hakları uyarısı: Sitedeki bilgiler izinsiz KOPYALANABİLİR. Çünkü bu bilgiler bilgisayar standartlarındandır ve bizim bulup ürettiğimiz şeyler değildir. Başka sitelerde de burada anlatılan açıklamalara rastlayabilirsiniz. Ancak ricamız buradan faydalı bir şeyler öğreniyorsanız, o zaman siteyi tavsiye edin ki başkaları da öğrensin.