Sql Kodları ANA SAYFA    İLETİŞİM    HAKKIMIZDA 

SQL HAVING Kullanımı

HAVING yapısı temelde WHERE ile aynı görevi yapmaktadır. GROUP BY ile kullanılır. Where ifadesi ile belirtilen kriter Group By uygulanmadan önce geçerli olurken, Having ifadesi ile belirtilen kriter ise group by uygulandıktan sonra ortaya çıkan verileri filtrelemek için kullanılır. Ayrıca Where ifadesinden sonra sum, avg gibi fonksiyonlar kullanılamazken, Having ile kullanılabilir.

HAVING Kullanım Biçimi

SELECT alan_adlari,
FROM Tablo
GROUP BY alan_adi
HAVING alanadi operator deger

Burada operatö ile belirtilen yere =, <, >, % gibi operatörler kullanılır.

Aşağıdaki gibi tablomuz olsun.

id Personel_adi Sehir Maas
1 Salih ESKİOĞLU İstanbul 2100
2 Ayhan ÇETİNKAYA Kocaeli 2500
3 Serkan ÖZGÜREL Erzurum 1850
4 İlhan ÖZLÜ İstanbul 2750


Örnek 1:
SELECT Sehir, SUM(Maas) AS Toplam_Maas FROM Personel
WHERE Maas>2000
GROUP BY Sehir

Çıktısı:

Sehir Toplam_Maas
İstanbul 4850
Kocaeli 2500

Bu örnekte WHERE kullanılarak maaşı 2000 TL den fazla olan personeller seçilmiş ve bunlar gruplanarak illere  maaşları toplamları bulunmuştur. Burada göreleceği üzere WHERE ifadesi ile öncei kriteri belirttik ve tablomuzdaki bazı kayıtlar devre dışı bıraktık. Sonrada kalan kayıtları grupladık.
 


Örnek 2:
SELECT Sehir, SUM(Maas) AS Toplam_Maas FROM Personel
WHERE Maas>2000
GROUP BY Sehir
HAVING sehir like 'İ%'

Çıktısı:

Sehir Toplam_Maas
İstanbul 4850

Bu örnek aslında birinci örneğin devamı gibidir. WHERE ile bir şart koyup kayıtları azalttıktan sonra Group By ile grupladık. Daha sonra bu gruplanmış veriye ayrı bir şart koşuyoruz. Yani illere göre maaş toplamı 2000 den büyük olan kayıtları bulup sonra bunları şehire göre grupladık ve  ortaya çıkan bu kayıtlardan şehir alanı i harfi ile başlayanları seçtik.

 

 


www.sqlkodlari.com - 2014
Telif hakları uyarısı: Sitedeki bilgiler izinsiz KOPYALANABİLİR. Çünkü bu bilgiler bilgisayar standartlarındandır ve bizim bulup ürettiğimiz şeyler değildir. Başka sitelerde de burada anlatılan açıklamalara rastlayabilirsiniz. Ancak ricamız buradan faydalı bir şeyler öğreniyorsanız, o zaman siteyi tavsiye edin ki başkaları da öğrensin.